Matematika


Ushtrime te zgjidhura dhe leksione nga Matematika per te gjithe nxenesit qe lexojne online!

matematika 6

 

qese plastike

 

  •  

 

 

mesime

 

 

Kapitulli 1 – Fuqia

Kapitulli 2 – Matja, njesite e matjes

Kapitulli 3 – Perimetri dhe siperfaqja e figurave

Kapitulli 4 – Veprime me numra

Kapitulli 5 – Shprehje me te gjitha veprimet

Kapitulli 6 – Perpjesetimi

Kapitulli 7 – Formula

Kapitulli 8 – Kende dhe drejteza

Kapitulli 9 – Permesorja dhe pergjysmorja

Kapitulli 10 – Figurat gjeometrike

Kapitulli 11 -Shnderrime te shprehjeve

Kapitulli 12 – Ekuacioni

Kapitulli 13 – Gjeometria ne hapesire

Kapitulli 14 – Shnderrime gjeometrike

 

matematike

 

 

 

Kapitulli 1 – Gjeometria

qese plastike

Kapitulli 2 – Fuqite

Kapitulli 3 – Kongruenca e trekendeshave

Kapitulli 4 – Shprehje me nje ndryshore

Kapitulli 5 – Njohuri te tjera gjeometrike

Kapitulli 6 – Formula te rendesishme

Kapitulli 7 – Ekuacione dhe inekuacione me nje ndryshore

Kapitulli 8 – Matjet

Kapitulli 9 – Funksioni

Kapitulli 10 – Shnderrimet gjeometrike

Kapitulli 11 – Ekuacione dhe sisteme me dy ndryshore

Kapitulli 12 – Gjeometria ne hapesire

Kapitulli 13 – Statistike dhe probabilitet

 

elementare

 

 

Provimi i lirimit

Kapitulli 1 – Bashkesia e numrave reale

Kapitulli 2 – Rrenjet dhe fuqite

Kapitulli 3 – Katerkendeshat

Kapitulli 4 – Shnderrime te shprehjeve shkronjore

Kapitulli 5 – Njohuri plotesuese per rrethin

Kapitulli 6 – Ekuacione dhe sisteme

Kapitulli 7 – Siperfaqet e figurave

Kapitulli 8 – Ngjashmeria e trekendeshave

Kapitulli 9 – Marredheniet metrike ne trekendeshin kenddrejte

 

Kapitulli 10 – Vektoret ne plan

Kapitulli 11 – Shnderrimet e figurave gjeometrike

Kapitulli 12 – Mosbarazime numerike dhe inekuacione

Kapitulli 13 – Funksioni

Kapitulli 14 – Trigonometri

Kapitulli 15 – Statistika dhe probabiliteti

 

algjeber

 

 

 

 

gjeometri

 

 

 

 

matematika 12

 

 

 

 

bazat e matematikes

 

 

Ne linkun e meposhtem  do te gjeni programet dhe testet e matematikes nder vite.

Matura dhe Provimi i lirimit

 

Albert Ajnshtajn (1879-1955 ) ka thene:
Mos u shqetësoni për vështirësitë tuaja në matematikë, ju siguroj se imja është më e madhe.

Paul Dirac.
Matematika është mjeti i përshtatshëm posaçërisht për trajtimin e koncepteve abstrakte të çdo lloji dhe nuk ka kufi për fuqinë e tij në këtë fushë.

M. Egrafov.
Nëse i pyet matematikanët se çfarë bëjnë ata, gjithmonë merrni të njëjtën përgjigje. Ata mendojne. Mendojnë për probleme të vështira dhe të pazakonta. Ata nuk mendojnë për problemet e zakonshme. Ata thjesht shkruajnë përgjigjet.

 

 

Na ndiqni edhe ne Detyra.al Facebook

qese plastike

Copyright © detyra.al