Matematika 9


Ushtrime te zgjidhura matematike dhe leksione nga matematika 9, per te gjithe nxenesit qe kane deshire te lexojne online. Matematika klasa 9 Pegi, Albas…

Provimi i lirimitKapitulli 1 – Bashkesia e numrave realeqese plastike

 

Kapitulli 2 – Rrenjet dhe fuqiteKapitulli 3 – KaterkendeshatKapitulli 4 – Shnderrime te shprehjeve shkronjore 

Kapitulli 5 – Njohuri plotesuese per rrethinKapitulli 6 – Ekuacione dhe sistemeKapitulli 7 – Siperfaqet e figuraveKapitulli 8 – Ngjashmeria e trekendeshaveKapitulli 9 – Marredheniet metrike ne trekendeshin kenddrejte


 

qese plastike


 

Kapitulli 10 – Vektoret ne planKapitulli 11 – Shnderrimet e figurave gjeometrikeKapitulli 12 – Mosbarazime numerike dhe inekuacioneKapitulli 13 – Funksioni 

Kapitulli 14 – TrigonometriKapitulli 15 – Statistika dhe probabiliteti 

qese plastike

Copyright © detyra.al