Matematika 9


Ushtrime te zgjidhura matematike dhe leksione nga matematika 9, per te gjithe nxenesit qe kane deshire te lexojne online. Matematika klasa 9 Pegi, Albas…

Provimi i lirimit



Kapitulli 1 – Bashkesia e numrave reale



qese plastike

 

Kapitulli 2 – Rrenjet dhe fuqite



Kapitulli 3 – Katerkendeshat



Kapitulli 4 – Shnderrime te shprehjeve shkronjore



 

Kapitulli 5 – Njohuri plotesuese per rrethin



Kapitulli 6 – Ekuacione dhe sisteme



Kapitulli 7 – Siperfaqet e figurave



Kapitulli 8 – Ngjashmeria e trekendeshave



Kapitulli 9 – Marredheniet metrike ne trekendeshin kenddrejte


 

qese plastike


 

Kapitulli 10 – Vektoret ne plan



Kapitulli 11 – Shnderrimet e figurave gjeometrike



Kapitulli 12 – Mosbarazime numerike dhe inekuacione



Kapitulli 13 – Funksioni



 

Kapitulli 14 – Trigonometri



Kapitulli 15 – Statistika dhe probabiliteti



 

qese plastike

Copyright © detyra.al