Matematika 7


Këtu do të gjeni ushtrime te zgjidhura dhe leksione nga matematika 7 , botimet Pegi, Atlas etj.

 

Kapitulli 1 – Fuqia

 

Kapitulli 2 – Matja, njesite e matjes

 

Kapitulli 3 – Perimetri dhe siperfaqja e figurave

 

Kapitulli 4 – Veprime me numra

 

Kapitulli 5 – Shprehje me te gjitha veprimet

 

Kapitulli 6 – Perpjesetimi

 

Kapitulli 7 – Formula

 

Kapitulli 8 – Kende dhe drejteza

 

Kapitulli 9 – Permesorja dhe pergjysmorja

 

Kapitulli 10 – Figurat gjeometrike

qese plastike

 

Kapitulli 11 -Shnderrime te shprehjeve

 

Kapitulli 12 – Ekuacioni

 

Kapitulli 13 – Gjeometria ne hapesire

 

Kapitulli 14 – Shnderrime gjeometrike

qese plastike

Copyright © detyra.al