Kimia 9


Ushtrime te zgjidhura  dhe leksione nga Kimia 9. Kemi trajtuar te gjitha temat e Kimia 9. Jemi mbeshtetur ne shume  botime per te gjetur metodat me te pershtatshme.

 

Kapitulli 1 – Energjia. Barazimet termokimike

 

Copyright © detyra.al