Këtu do të gjeni ushtrimet dhe leksionet e matematikës për klasat 6-12. Postime te ngjashme:PerpjesetimiVeprime me numrat dhjetoreDrejtkendeshiBashkesia e percaktimit dhe e vlerave te funksionitShnderrime te njesive te matjesModa, amplituda, mesorja dhe mesatarja aritmetikeRrenja katrore. Shkrimi shkencor i numritTeza e Matematikes. Matura 2018 (pyetjet me zhvillim)Matematika 11Progresioni gjeometrikShumezimi i numrave katershifror dhe dyshifror me…Provimi i […]
Shiko Përgjigjet
Këtu do të gjeni ushtrimet dhe leksionet e fizikës për klasat 6-12. Postime te ngjashme:Matura dhe provimi i lirimitUshtrime te zgjidhura – njesite e siperfaqesVeçimi i shkronjes ne formulaUshtrime te zgjidhura - Vetite e fuqivePerpjesetimiDerivati i funksionit te rendit te dyteTeza e Matematikes. Matura 2018 (pyetjet me zhvillim)Perimetri dhe sipërfaqja e figuraveKendi rrethorFizika 7Trupat gjeometrikeProgramet […]
Lexo më shumë
Ushtrime të zgjidhura nga matematika,fizika dhe kimia. Postime te ngjashme:Derivati i nje funksioniMatematika 7Shnderrime te njesive te matjesDerivati i funksionit te rendit te dyteLimitet e njeanshmeUshtrime te zgjidhura - Radha e veprimeve ne nje shprehjeUshtrime te zgjidhura - Kuptimi i fuqiseMatematika 10Ushtrime te zgjidhura – njesite e vellimitMatematika 12Ushtrime te zgjidhura – njësitë e kohesTeza […]
Vizito forumet