Këtu do të gjeni ushtrimet dhe leksionet e matematikës për klasat 6-12. Postime te ngjashme:Matematika 9Teza e Matematikes, Matura 2018 (alternativa)Programet orientuese per maturen dhe provimin e lirimit 2019Rrethi. Ekuacioni i rrethitProgramet e kualifikimit 2019Provimi i lirimitMatematika 11Teza e Matematikes. Matura 2018 (pyetjet me zhvillim)Integrimi me thyesa te pjeseshmeHiperbola dhe ekuacioni i sajMatura dhe provimi […]
Shiko Përgjigjet
Këtu do të gjeni ushtrimet dhe leksionet e fizikës për klasat 6-12. Postime te ngjashme:Hiperbola dhe ekuacioni i sajMatematika 7Provimi i lirimitProgramet orientuese per maturen dhe provimin e lirimit 2019Rrethi. Ekuacioni i rrethitTeza e Matematikes. Matura 2018 (pyetjet me zhvillim)Programet e kualifikimit 2019Metalet e grupeve BGatitja e perberjeve inorganike. Vetite e tyreEnergjia. Reaksionet ekzotermike dhe […]
Lexo më shumë
Ushtrime të zgjidhura nga matematika,fizika dhe kimia. Postime te ngjashme:Matematika 8Matematika BazeMatematika 11Raste te vecanta te ekuacionit te rrethitUshtrime – Integrali i pacaktuar dhe metoda e…Kimia 9Teza e Matematikes, Matura 2018 (alternativa)Provimi i lirimitMatematika 6Metoda e zevendesimit dhe integrimi me pjeseMatematikaNumrat NatyroreLlogaritja e siperfaqeve te figurave planeMatematika 7Elipsi dhe ekuacioni i tijKimia 8
Vizito forumet