Këtu do të gjeni ushtrimet dhe leksionet e matematikës për klasat 6-12. Postime te ngjashme:DrejtkendeshiMatematika 9Progresioni gjeometrikProgramet e kualifikimit 2019Funksionet trigonometrike te dyfishit te kenditVeprime me numrat dhjetoreUshtrime - Veçimi i shkronjes ne formulaPerpjesetimiTeza e Matematikes. Matura 2018 (pyetjet me zhvillim)Ushtrime te pazgjidhura- Funksionet trigonometrikeZberthimi, faktorizimi i shprehjeve te plotaMatematika 6Gjetja e masave të këndeve […]
Shiko Përgjigjet
Këtu do të gjeni ushtrimet dhe leksionet e fizikës për klasat 6-12. Postime te ngjashme:Ushtrime te pazgjidhura- Funksionet trigonometrikeShumezimi i numrave katershifror dhe dyshifror me…Fizika 7Provimi i lirimit 2018 – Matematike (Alternativa)Perzierjet homogjene dhe heterogjeneProgramet e kualifikimit 2019Ushtrime - Veçimi i shkronjes ne formulaEnergjia. Reaksionet ekzotermike dhe endotermikeRrenja katrore. Shkrimi shkencor i numritUshtrime te zgjidhura […]
Lexo më shumë
Ushtrime të zgjidhura nga matematika,fizika dhe kimia. Postime te ngjashme:Matematika 10Ushtrime te zgjidhura - Logaritmi i shprehjeveRrethi. Ekuacioni i rrethitUshtrime te zgjidhura - Vetite e fuqiveMatematika 12Ushtrime te zgjidhura – njesite e vellimitEkuacione trinome, bikuadrate dhe irracionaleDerivatet  e funksioneve logaritmike, fuqi,…Matura dhe provimi i lirimitDerivati i funksionit te rendit te dyteUshtrime te zgjidhura – Perimetri […]
Vizito forumet