Këtu do të gjeni ushtrimet dhe leksionet e matematikës për klasat 6-12. Postime te ngjashme:Moda, amplituda, mesorja dhe mesatarja aritmetikeDrejtkendeshiMatematika 11Bashkesia e percaktimit dhe e vlerave te funksionitMatematika 12Perimetri dhe sipërfaqja e figuraveKende dhe drejtezaUshtrime te zgjidhura - Veprime me numrat dhjetoreFormulat kryesore te algjebresUshtrime te zgjidhura –Siperfaqja e figuraveProgresioni gjeometrikKendi rrethorPerpjesetimiProvimi i lirimitShumezimi i […]
Shiko Përgjigjet
Këtu do të gjeni ushtrimet dhe leksionet e fizikës për klasat 6-12. Postime te ngjashme:Metalet e grupeve BTeza e Matematikes. Matura 2018 (pyetjet me zhvillim)Gjetja e masave të këndeve që mungojnë në një trekëndëshGatitja e perberjeve inorganike. Vetite e tyreEnergjia. Reaksionet ekzotermike dhe endotermikeUshtrime te zgjidhura - Vetite e fuqiveUshtrime - Veçimi i shkronjes ne […]
Lexo më shumë
Ushtrime të zgjidhura nga matematika,fizika dhe kimia. Postime te ngjashme:Derivati i nje funksioniMatematika 8Matematika 10Matematika 9KimiaProblema qe zgjidhen me ekuacionPerimetri dhe sipërfaqja e figuraveDerivati i funksionit te perbereUshtrime te zgjidhura – njesite e vellimitMatematika 12Ushtrime te zgjidhura - Kuptimi i fuqiseMatura dhe provimi i lirimitProvimi i lirimitUshtrime te zgjidhura – njësitë e kohesEkuacione ne forme […]
Vizito forumet