Këtu do të gjeni ushtrimet dhe leksionet e matematikës për klasat 6-12. Postime te ngjashme:Perkufizimi, Aksioma, Teorema. Kendet e kundert ne kulmUshtrime te zgjidhura – Perimetri i figuraveUshtrime te zgjidhura - Vetite e fuqiveShumezimi i numrave katershifror dhe dyshifror me…Moda, amplituda, mesorja dhe mesatarja aritmetikeUshtrime - Veçimi i shkronjes ne formulaVeprime me numrat dhjetoreProgresioni gjeometrikMatematika […]
Shiko Përgjigjet
Këtu do të gjeni ushtrimet dhe leksionet e fizikës për klasat 6-12. Postime te ngjashme:Zberthimi, faktorizimi i shprehjeve te plotaUshtrime te zgjidhura me monomin dhe polinominMatematika 6Teza e Matematikes. Matura 2018 (pyetjet me zhvillim)Perzierjet homogjene dhe heterogjeneProvimi i lirimitMatura dhe provimi i lirimitMetalet e grupit II-IIIAUshtrime te zgjidhura - Veprime me numrat dhjetoreEnergjia. Reaksionet ekzotermike […]
Lexo më shumë
Ushtrime të zgjidhura nga matematika,fizika dhe kimia. Postime te ngjashme:Formula te thjeshtuara per zgjidhjen e ekuacionit te…Derivati i funksionit te perbereMatematika 10Matematika 9Shnderrime te njesive te matjesDerivatet  e funksioneve logaritmike, fuqi,…Ushtrime te zgjidhura - Logaritmi i shprehjeveUshtrime te zgjidhura – njesite e siperfaqesMatematika 6Provimi i lirimitTeza e Matematikes, Matura 2018 (alternativa)Problema qe zgjidhen me ekuacionUshtrime […]
Vizito forumet