Matematika 12Provimet e maturesKapitulli 1 – Vazhdueshmeria e funksionitqese plastike

 

Kapitulli 2 – Derivati i funksionitKapitulli 3 – Zbatime te derivateve 


 


 

Kapitulli 4 – Rrethi dhe Elipsi 


Kapitulli 5 – Hiperbola dhe parabola 


Kapitulli 6 – Integrali i funksionit


qese plastike

Copyright © detyra.al