funksionet trigonometrike

Ushtrime te pazgjidhura- Funksionet trigonometrike

Ushtrime – Funksionet trigonometrike Për të zgjidhur këto ushtrime, fillimisht duhet të keni lexuar kapitullin e funksioneve trigonometrike. Ushtrimi 1 Gjeni brinjët dhe këndet e tjera të...

Funksionet trigonometrike te dyfishit te kendit

Funksionet trigonometrike te dyfishit te kendit Për çdo kemi:   Vërtetim. Në formulën , zëvëndësojmë dhe . Do të marrim , domethënë .   Në formulën , zëvëndësojmë dhe . Do ...

Funksionet trigonometrike

Funksionet trigonometrike i kemi trajtuar dhe në klasën e nëntë. Në këtë artikull do të trajtojmë funksionet trigonometrike për kujtesën tuaj. Do të mësojmë si të konvertojmë gradët n...

Trigonometria

Në mjaft probleme të jetës praktike lind nevoja për të njohur varësitë që ekzistojnë ndërmjet brinjëve dhe këndeve të trekëndëshit. Këto varësi i studion një degë e veçantë e quaj...