Fizika 7

Ushtrime te zgjidhura fizike dhe leksione nga fizika 7. Kemi trajtuar te gjitha temat e Fizika 7. Jemi mbeshtetur ne shume  botime per te gjetur metodat me te kuptueshme.


Kapitulli 1 – Forcat

 


Kapitulli 2 – Energjia


 

Kapitulli 3 – Trupat qiellor


Copyright © detyra.al