fizike

Pertej sistemit tone diellor

Galaktikat Po të vështoni qiellin natën do të shihni një shirit të bardhë të zbehtë yjesh. Këta janë yjet e galaktikës sonë, që quhet Rruga e Qumështit. Galaktika është një bashkësi...

Sistemi diellor

Sistemi diellor Toka, planeti ynë, është një ndër planetet e Sistemit diellor, që rrotullohen rreth Diellit. Dielli ndodhet në qendër të Sistemit diellor. Sistemi ynë diellor është formuar...

Yjet

Yjet Dielli ynë është një yll. Duket sikur Dielli është ylli më i madh nga gjithë të tjerët, porn ë të vërtetë ai është shumë i vogël. Disa nga yjet e mëdhenj, si Arkturus, janë qi...

Energjia. Reaksionet ekzotermike dhe endotermike

Energjia Energjia është një madhësi fizike. Fjala energji vjen nga greqishtja, që do të thotë “en” – në (ose brenda) dhe “ergo” që do të thotë punë. Energji zotëron çdo trup, ...

Forcat në levizjen rrethore

Forcat në levizjen rrethore Forca që ndryshon drejtimin e lëvizjes Dimë se, kur mbi një trup nuk veprojnë forca, ai lëviz në vijë të drejt. Forcat mund të ndryshojnë formën e trupave, vle...

Te njohim forcat

Çfarë janë forcat? Gjatë bashkëveprimeve të ndryshme midis trupave , si shtytje, tërheqje etj, trupave u ndryshon madhësia e shpejtësisë apo drejtimi i saj. Në këtë rast thuhet se trupat ...

Vellimi i trupave gjeometrike

Vëllimi i prizmit Vellimi i prizmit është i barabartë me prodhimin e sipërfaqes së bazës me lartësinë e tij. Gjithmonë tek prizmi i drejtë, lartësia është brinja e tij.     Ush...