Funksionet trigonometrike

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Funksionet trigonometrike

  1. Radiani
  2. Perkufizimet e funksioneve trigonometrike

2. Teorema e sinusit dhe kosinusit

  1. Teorema e sinusit
  2. Teorema e kosinusit