fuqia e numrave me shenje

Perpjesetimi

Perpjesetim quhet barazim i dy raporteve. Numrat që formojnë perpjesetimin quhen kufiza të perpjesetimit. Këto mund të jenë numra të plotë, dhjetorë, thyesorë.   Këtë e shkruajmë dhe...

Ushtrime te zgjidhura – njësitë e kohes

Para se te zgjidhni ushtrimet me njesite e kohes, ju duhet te keni lexuar mesimin mbi njesite e matjes (klikoni linkun)   Ushtrimi 1 Të kthehen njësitë e kohes në orë: a) 7200 s b) 720 m...

Ushtrime te zgjidhura – Vetite e fuqive

Keto ushtrime bazohen tek vetite e fuqive (kliko linkun per te lexuar). Më poshtë keni 5 vetite e fuqive dhe barazimet e anasjellta të tyre: Ushtrimi 1 (pika a dhe b e zgjidhur) Duke njohur vetite...

Ushtrime te zgjidhura – Kuptimi i fuqise

Më kemi disa ushtrime me fuqite. Shumëzimin e fuqive me bazë të njëjtë në formë të një fuqie, fuqitë si shumëzim dy fuqish që japin këtë fuqi etj. Ushtrimet bazohen nga kuptimi i fuqi...

Veti te fuqise

Shumëzimi i fuqive me baza të njëjta Në mësimin e kaluar ne mësuam çfarë është fuqia Përkufizim: Prodhimi i fuqive me të njëjtën bazë është i barabartë me një fuqi që ka po atë ...

Fuqia. Kuptimi i fuqise

Kuptimi i fuqise. Fuqite e numrave me shenjë. Matematikani francez Rene Dekart, na ka lënë këtë formë të shkurtër shënimi:   e quajmë fuqi. 7 quhet tregues i fuqise (ose eksponenti i fu...