variacioni

Funksioni y=√x

Funksioni Do të studiojmë variacionin e funksionit dhe do të skicojmë grafikun e tij. ka kuptim vetëm për . Prandaj bashkësia e përcaktimit e funksionit është .   Le të jenë dy numra ...

Kufizueshmeria e funksionit. Studimi i variacionit

Kufizueshmeria e funksionit Ndërtojmë në të njëjtin grafik funksionet ,  dhe funksionin , . Siç duket nga grafiku, funksioni merr vlera më të vogla se zero. Në këtë rast funksioni quhet i ...