shumefishat e perbashket

Ushtrime – Veçimi i shkronjes ne formula

Në mësimin vecimi i shkronjes ne formula, mesuam se si të veçojmë një shkronje në një formule.   Ushtrimi 1 Veçoni shkronjat në formulat më poshtë. Nxirrni nga secila formula të tjer...

Ushtrime te zgjidhura – Perpjesetimi

Perpjesetim quhet barazim i dy raporteve. (e kemi mesuar ne mesimi perpjestimi) Ushtrimi 1   Tek perpjesetimi me poshtë tregoni cila është e para, e dyta, e treta dhe e katërta kufizë e tij....

Pjestimi i numrave me presje me numra natyrore

Pjestimi i numrave me presje me numra natyrore Pjestimi i numrave natyrore me numrat dhjetor bëhet kështu: Pjestohet në fillimi pjesa e plotë. Kur fillojmë pjestimin e pjesës dhjetore, vendosi...

Veti te shumezimit

Në tabelën më poshtë janë dhënë disa veti të shumëzimit, të cilat janë ilustruara edhe me shembuj: Veti të shumëzimit Shembuj   Çdo numër i shumëzuar me 0 jep 0  5 ∙ 0 = 0 7 ∙ 0 ...

Raporti

Raporti ndërtohet kur krahasojmë pjesët me njëra-tjetrën. Raporti nuk ka njësi. Për shembull: kemi 10 njerëz dhe 5 makina. Në këtë rast ne themi se raporti i makinave me njerzit është 1 m...

Veprime me thyesat

Shumëzimi i thyesave Shumëzimi i thyesave është shumë i thjeshtë: mjafton të shumëzojmë numëruesin me numëruesin dhe emëruesin me emëruesin. Shohim shembujt:   Shembulli 1:   &n...

Shumefishat

Shumefishat e përbashkët  Me shumefishat kuptojmë shumëzimin e dy numrave dhe gjetjen e nje shumefishi të tyre. Në qoftë se do t’u kërkohet të gjeni një shumëfish të numrit 3, atë...

Shumezimi i numrave natyrore

Shumezimi është mbledhja me mbledhorë të barabartë. Për shembull: 5 + 5 + 5 +5 + 5 + 5 = 30 (Tabelen e shumezimit e kemi trajtuar ketu) Pra, shuma e gjashtë pesave jep numrin 30, e cila ësht...