numra me presje

Siperfaqja e figurave

Siperfaqja e drejtkendeshit dhe trekendeshit Ne dimë që siperfaqja e drejtkendeshit është e barabartë me prodhimin e përmasave të tij. Sipërfaqja e katrorit është e barabartë me katrorit e ...

Veprime me numrat dhjetore

Mbledhja e numrave dhjetore Numrat dhjetorë mblidhen sipas këtyre rregullave:: Shkruajmë numrat njëri poshtë tjetrit Vendosja e presjeve dhjetore të jetë në vijë të drejt (vertikalisht) Vend...

Perimetri dhe sipërfaqja e figurave

Perimetri Përkufizim: Perimetri i nje figure është shuma e gjatësive të të gjitha brinjëve të tij.   Për figurat që brinët e tyre s’kanë ndonjë cileësi të përbashkët, nuk kanë...