monotonia

Funksioni y=√x

Funksioni Do të studiojmë variacionin e funksionit dhe do të skicojmë grafikun e tij. ka kuptim vetëm për . Prandaj bashkësia e përcaktimit e funksionit është .   Le të jenë dy numra ...

Monotonia. Funksioni rrites dhe zbrites

Funksioni rrites ne A Përkufizim 1: “Funksioni numerik quhet rrites në bashkësinë A nëse për çdo çift numrash nga mosbarazimi rrjedh mosbarazimi ”. për çdo çift numrash . Pra, nga dy pi...