integrali i pacaktuar

Metoda e zevendesimit dhe integrimi me pjese

Metoda e zevendesimit Duke parë tabelën e integraleve themelore, vëmë re se ajo nuk përmbanë integralet e të gjitha funksioneve të zakonshme themelore. Gjithashtu, nuk ka rregulla për integra...

Integrali i pacaktuar

Kuptimi i integralit të pacaktuar Përkufizimi 1: Funksion primitiv të funksionit f në intervalin do të quajmë çdo funksion F, të derivueshëm në , derivati i të cilit është i barabartë m...