derivati

Tabela e derivateve

Tabela e derivateve  Sipas përkufizimit të derivatit: Derivat i një funksioni f në pikën a quhet limiti  në rast se ky limit ekziston kemi përmbledhur gjithe derivatet e funksioneve të thjes...

Rregullat e derivimit

Teorema 1: Në qoftë se f,g janë dy funksione të derivueshme në një interval I, atëherë edhe shuma e tyre s=f+g është një funksion i derivueshem në intervalin I dhe për çdo kemi: . Shkurt...

Derivati i nje funksioni

Derivati i nje funksioni Përkufizim: Derivat i një funksioni f në pikën a quhet limiti , në rast se ky limit ekziston. Ai shënohet . Pra, sipas përkufizimit, derivati i funksionit shkruhet: . ...