Bashkohu me grupin e matematikes ne FACEBOOK! Join Us

derivati

Tabela e derivateve

Tabela e derivateve Sipas përkufizimit të derivatit,:”Derivat i një funksioni f në pikën a quhet limiti , në rast se ky limit ekziston” kemi përmbledhur gjithe derivatet e funksion...

Rregullat e derivimit

Teorema 1: Në qoftë se f,g janë dy funksione të derivueshme në një interval I, atëherë edhe shuma e tyre s=f+g është një funksion i derivueshem në intervalin I dhe për çdo kemi: . Shkurt...

Derivati i nje funksioni

Derivati i nje funksioni Përkufizim: Derivat i një funksioni f në pikën a quhet limiti , në rast se ky limit ekziston. Ai shënohet . Pra, sipas përkufizimit, derivati i funksionit shkruhet: . ...