Energjia

Në këtë kapitull do të trajtojmë temat:

1. Energjia. Kuptimi i energjise

  1. Ç’është energjia?
  2. Njësia e energjisë
  3. Energjia e nevojshme për trupin tonë
  4. Energjia e lëndëve djegëse

2. Energjia e Diellit

  1. Kuptimi i energjis diellore
  2. Energjia në lëndët djegëse
  3. Energjia e erës dhe ujit
  4. Përdorimi i energjisë diellore në mënyrë të drejtpërdrejtë