Energjia

Energjia. Reaksionet ekzotermike dhe endotermike

Energjia Energjia është një madhësi fizike. Fjala energji vjen nga greqishtja, që do të thotë “en” – në (ose brenda) dhe “ergo” që do të thotë punë. Energji zotëron çdo trup, ...

Energjia. Kuptimi i energjise

Ç’është energjia? Përkufizim: “Energjia është aftësi e trupit për të kryer punë”. Energjia na tregon, se nëse trupi nuk merr ushqim, ai nuk ka fuqi të kryej një veprim. Ne duhet të...