Numrat Natyrore

Numrat natyrore janë një pjesë e sistemit të numrave, i cili përfshin të gjithë numrat e plotë pozitivë nga 1 deri në pafundësi.

Një numër i plotë është gjithmone më i madh se zero (0). Numrat natyrorë përfshijnë vetëm numrat e plotë pozitivë, d.m.th. bashkesine e të gjithë numrave të numerueshem si 1, 2, 3, ………. duke përjashtuar thyesat, numrat me presie dhe numrat negativë.

Numrat natyrorë janë pjesë e numrave reale.

Shënim: Numrat natyrorë nuk do të përbëhen kurrë nga numra negativ ose zero.

qese plastike

Në këtë artikull, do të mësoni më shumë rreth numrave natyrorë në lidhje me përkufizimin e tij, krahasimin me numrat e plote, përfaqësimin në rreshtin e numrave, vetitë, etj.

 

 

Përkufizimi i numrit natyror

Siç shpjegohet në pjesën hyrëse, numrat natyrore janë numrat që janë në natyrë pozitivë dhe përfshijnë numrat nga 1 deri në pafundësi (∞). Këta numra janë të numërueshëm dhe zakonisht përdoren për qëllime llogaritjeje. Grupi i numrave natyrorë përfaqësohet me shkronjën N.

 

A është ‘0’ një numër natyror?
Përgjigja për këtë pyetje është “Jo”. Siç e dimë tashmë, numrat natyrorë fillojnë me 1 deri në pafundësi dhe janë natyrë pozitive. Por kur përmendim 0 me një numër të plotë pozitiv siç janë 10, 20, etj bëhet një numër natyror. Në fakt, 0 është një numër i plote qe ka vlere boshe.

 

 

Përfaqësimi i numrave natyrorë në boshtin numerik.

 

Numrat e plote

Bashkesia e numrave natyrore

Ne shenimet e bashkesive, simboli i numrit natyror është “N” dhe ai përfaqësohet siç jepet më poshtë.

N = Bashkesia e te gjithe numrave duke filluar nga 1.

Në formën e listës:

N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ……………………………………}

Ne formen e ndertimit te bashkesise

N = {x: x është një numër i plotë duke filluar nga 1}

Na ndiqni ne facebook!

qese plastike

Copyright © detyra.al