Numrat e plote


Numrat e plote jane  …,-100,…, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,…,70,… 

Ky varg numrash te plote i pafundem quhet Bashkësia e numrave të plotë. 

Numrat e plote shenohen me germen  Z.

Pra Z ={…,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,…n,…n+1,…}.

Ne kete varg numrash kemi numra te plote negative dhe numra te plote pozitiv.

Tek numrat e plote perfshihet edhe numri 0.

qese plastike

Nese duam te shprehim simbolikisht numrat e plote pa e perfshire numrin zero, do ta shenojme me Z^*.

 

Bashkesia Z^+ ={1,2,3,4,…} është bashkësia e numrave të plotë pozitivë, kurse Z^- ={…,-4,-3,-2,-1}  është bashkësia e numrave të plotë negativë.

 

Simbolikisht perberjen e bashkesise se numrave te plote e shprehim

Z={{Z}^{+}}\cup {{Z}^{-}}\cup \left\{ 0 \right\}.

 

Përfundim: “Shuma dhe prodhimi i dy numrave të plotë është numër i plotë”.

 

Shembuj:

a-) -2 + 3 = 1,          b-) 3 – (-4) = 7     

c-) -3 + 0 = -3,        d-) -10 – 7 = -17

e-) -3* – 4 = 12       f-) -10 * 7 = -70

 

 

qese plastike

Copyright © detyra.al