vazhdueshmeria e funksionit

Vazhdueshmeria e funksionit

Përkufizim:  Funksioni f quhet i vazhdueshëm në pikën a , në qoftë se ekziston limiti i tij kur është i barabartë me f(a). Pra f i vazhdueshëm në pikën a =>  ekziston  Themi se funk...