Teorema e sinusit dhe kosinusit

Ushtrime te pazgjidhura- Funksionet trigonometrike

Ushtrime – Funksionet trigonometrike Për të zgjidhur këto ushtrime, fillimisht duhet të keni lexuar kapitullin e funksioneve trigonometrike. Ushtrimi 1 Gjeni brinjët dhe këndet e tjera të...

Teorema e sinusit dhe kosinusit

Teorema e sinusit Përkufizim: “Në një trekëndësh, raporti i çdo brinje me sinusin e këndit përballë është konstant dhe i barabartë me diametrin e rrethit të jashtëshkruar trekëndësh...