tabela e integraleve

Ushtrime te zgjidhura – Integrali i caktuar

Ushtrime te zgjidhura – Integrali i caktuar Ushtrimi 1 Të njehsohen integralet: a) b) c)   Zgjidhje a) Zbatojmë vetitë e integralit të caktuar:   b)   c) Nga tabela e integraleve ...

Integrali i pacaktuar

Kuptimi i integralit të pacaktuar Përkufizimi 1: Funksion primitiv të funksionit f në intervalin do të quajmë çdo funksion F, të derivueshëm në , derivati i të cilit është i barabartë m...