Studimi i shënjës së trinomit

Inekuacione ne forme prodhimi dhe heresi

Inekuacione ne forme prodhimi Çdo inekuacion i formës quhet inekuacion ne forme prodhimi. Për të zgjidhur këtë inekuacion veprojmë kështu: Zgjidhim ekuacionet dhe . Në një tabelë të përb...

Trinomi i fuqise se dyte me nje te panjohur

Trinomi i fuqise se dyte me nje te panjohur Përkufizim: “Shprehja quhet trinom i fuqisë së dytë me një të panjohur”. është ana e majtë e ekuacionit . Përkufizim: “Rrënjë të trinomit...