sinx

Identitetet trigonometrike | Formula themelore

Formula themelore Le të kemi në rrethin trigonometrik harkun AM me vlerë x. Dimë që dhe . Njehsojmë largesën e pikës M nga origjina e koordinatave O(0;0). , pra , nga ku del . Pra, mund të s...