rrjedhime

Funksionet trigonometrike te dyfishit te kendit

Funksionet trigonometrike te dyfishit te kendit Për çdo kemi:   Vërtetim. Në formulën , zëvëndësojmë dhe . Do të marrim , domethënë .   Në formulën , zëvëndësojmë dhe . Do ...

Ekuacioni i fuqisë së dytë me një ndryshore

Nga klasa e shtatë kemi mësuar ekuacionin e fuqise së parë me një ndryshore. Përkufizim: “Ekuacioni i fuqise së dytë me një ndryshore, quhet çdo ekuacion që pas shndërrimesh të njëvle...