rreze vatrore

Hiperbola dhe ekuacioni i saj

Hiperbola është bashkësia e pikave të planit, diferenca e largesave të të cilave nga dy pika fikse të planit, të quajtura vatra, është madhësi konstante (kjo konstante duhet të jetë më e...

Elipsi dhe ekuacioni i tij

Elipsi dhe ekuacioni i tij Elipsi është bashkësia e pikave të planit, shuma e largesave të të cilave nga dy pika të dhëna të planit është madhësi konstante. Për të nxjerrë ekuacionin e ...