perpjesetim

Ushtrime te zgjidhura – Perpjesetimi

Perpjesetim quhet barazim i dy raporteve. (e kemi mesuar ne mesimi perpjestimi) Ushtrimi 1   Tek perpjesetimi me poshtë tregoni cila është e para, e dyta, e treta dhe e katërta kufizë e tij....

Perpjesetimi

Perpjesetim quhet barazim i dy raporteve. Numrat që formojnë perpjesetimin quhen kufiza të perpjesetimit. Këto mund të jenë numra të plotë, dhjetorë, thyesorë.   Këtë e shkruajmë dhe...