Logaritmi Kuptimi i logaritmit

Ushtrime te zgjidhura – Logaritmi i shprehjeve

Logaritmi i shprehjeve Për të logaritmuar një shprehje duhet të përdoren tri teoremat e logaritmeve.   Shembull 1 Të logaritmohet shprehja: .   Zgjidhje Zbatojmë teoremën e dytë të...

Logaritmi. Kuptimi i logaritmit

Kuptimi i logaritmit Përkufizim: “ Logaritem me bazë a i një numri b quhet eksponenti x i fuqisë me bazë a nëse fuqia është b”. Shënimi për të treguar logaritmin e një numri është dh...