limitet e njeanshme

Vazhdueshmeria e funksionit

Përkufizim:  Funksioni f quhet i vazhdueshëm në pikën a , në qoftë se ekziston limiti i tij kur është i barabartë me f(a). Pra f i vazhdueshëm në pikën a =>  ekziston  Themi se funk...

Limitet e njeanshme

Limitet e funksioneve i kemi trajtuar në klasën e 11-të. Le të kemi një funksion të përcaktuar në Përkufizim 1: “Numri quhet limit i djathtë i funksionit f kur , nëse bëhet sat ë duam n...