integrali

Metoda e zevendesimit dhe integrimi me pjese

Metoda e zevendesimit Duke parë tabelën e integraleve themelore, vëmë re se ajo nuk përmbanë integralet e të gjitha funksioneve të zakonshme themelore. Gjithashtu, nuk ka rregulla për integra...