Integrali i caktuar

Ushtrime te zgjidhura – Integrali i caktuar

Ushtrime te zgjidhura – Integrali i caktuar Ushtrimi 1 Të njehsohen integralet: a) b) c)   Zgjidhje a) Zbatojmë vetitë e integralit të caktuar:   b)   c) Nga tabela e integraleve ...

Integrali i caktuar

Përkufizimi i integralit të caktuar Dimë se dy primitive të të njëjtit funksion f ndryshojnë nga njëri-tjetri me një konstante, pra . Duke zëvëndësuar x=b dhe x=a, kemi: dhe nga ku: ose ....