formimi i numrave

Rrenja katrore

Rrenja katrore e numrit a quhet ai numër, katrori i të cilit është a. Pra, marrim një numër r, e ngrejmë në fuqinë e dyshit dhe do na jap numrin a. Shënojmë . Disa vërejtjë për rrenjën ...

Rrenja katrore. Shkrimi shkencor i numrit

Rrenja katrore Shembull 1 Gjeni brinjën e katrorit, nëse sipërfaqja e tij është .     Zgjidhje   Duhet të gjejmë numrin a, i cili nëse ngrihet në fuqi të dyshit jep numrin 25...

Njesite matese

Njesite matese themelore Njesite matese jane madhesi fikse, te vendosura me marveshje, te cilat shprehin sasi fizike. Për të matur gjatësinë, njesia matese themelore është metri (m). Për metrin...