ekuacioni i rrethit

Raste te vecanta te ekuacionit te rrethit

Raste te veçanta te ekuacionit te rrethit Kemi disa raste të veçanta te ekuacionit të rrethit. Do ti shikojmë ato me radhë: Rrethi me qender në origjinën e koordinatave Në këtë rast kemi . ...

Rrethi. Ekuacioni i rrethit

Ekuacioni i rrethit Përkufizim: Rreth quhet bashkësia e pikave të planit, të cilat kanë të njëjtën largesë mga një pikë fikse e planit. Pika fikse quhet qendër e rrethit.  Atë e shënojm...