derivati i nje funksioni

Tabela e derivateve

Tabela e derivateve  Sipas përkufizimit të derivatit: Derivat i një funksioni f në pikën a quhet limiti  në rast se ky limit ekziston kemi përmbledhur gjithe derivatet e funksioneve të thjes...

Derivati i nje funksioni

Derivati i nje funksioni Përkufizim: Derivat i një funksioni f në pikën a quhet limiti , në rast se ky limit ekziston. Ai shënohet . Pra, sipas përkufizimit, derivati i funksionit shkruhet: . ...