Derivati i funksionit te rendit te dyte

Tabela e derivateve

Tabela e derivateve  Sipas përkufizimit të derivatit: Derivat i një funksioni f në pikën a quhet limiti  në rast se ky limit ekziston kemi përmbledhur gjithe derivatet e funksioneve të thjes...

Derivati i funksionit te rendit te dyte

Derivati i funksionit te rendit te dyte Në qoftë se ekziston derivati i funksionit f’ ku në pikën , ai quhet derivat i dytë (ose derivat i rendit II) i funksionit f në pikën x dhe shënohet &...