Derivati i funksionit te perbere

Tabela e derivateve

Tabela e derivateve  Sipas përkufizimit të derivatit: Derivat i një funksioni f në pikën a quhet limiti  në rast se ky limit ekziston kemi përmbledhur gjithe derivatet e funksioneve të thjes...

Derivati i funksionit te perbere

Derivati i funksionit te perbere Teoremë: Le të jetë një funksion i përcaktuar në intervalin I dhe një funksion i përcaktuar në intervalin J që e përfshin bashkësinë e vlerave të u. Nës...