Bashkohu me grupin e matematikes ne FACEBOOK! Join Us

Derivati i funksionit eksponencial

Tabela e derivateve

Tabela e derivateve Sipas përkufizimit të derivatit,:”Derivat i një funksioni f në pikën a quhet limiti , në rast se ky limit ekziston” kemi përmbledhur gjithe derivatet e funksion...