Derivatet e funksioneve te thjeshta

Tabela e derivateve

Tabela e derivateve  Sipas përkufizimit të derivatit: Derivat i një funksioni f në pikën a quhet limiti  në rast se ky limit ekziston kemi përmbledhur gjithe derivatet e funksioneve të thjes...