Vlerat e funksioneve trigonometrike te kendeve 0 90