Vetitë kimike të aluminit

Metalet e grupit II-IIIA

Metalet e grupit IIA Në këtë grup bëjnë pjesë elementet: Be (Berilium), Mg (Magnez), Ca (Kalcium), Sr (Stronciumi), Ba (Bariumi), Ra (Radium). Elementët e këtij grupi quhen ndryshe elemente al...