Vetite dhe variacioni i funksionit y = tgx

Vetite dhe variacioni i funksionit y = tgx

Veti të funksionit y = tgx Meqënëse , ai ekziston vetëm për ato vlera x të harqeve AM, që e kanë , domethënë për të cilat . Duke njohur shenjat e sinx, cosx dhe në bazë të formulës , n...