vetit e bakrit

Metalet e grupeve B

Metalet e grupeve B Elementët e grupeve IB-VIIIB quhen metale kalimtare. Të gjitha këto element kanë nga dy elektrone në shtresën e jashtme. Metalet kalimtare shfaqin më shumë se një valencë...