Vargje te dhena ne menyre rekurrente. Vargje monotone