teoremat e logaritmeve

Ushtrime te zgjidhura – Logaritmi i shprehjeve

Logaritmi i shprehjeve Për të logaritmuar një shprehje duhet të përdoren tri teoremat e logaritmeve.   Shembull 1 Të logaritmohet shprehja: .   Zgjidhje Zbatojmë teoremën e dytë të...