Sistemi i ekuacioneve të fuqise se pare me dy ndryshore