simetri qendrore

Izometria

Izometria. Kuptimi i izometrisë Pasqyrimi gjeometrik quhet izometri nëse largesa midis çdo dy pikave fytyrë është e njëjtë me largesën midis shëmbëllimeve të tyre. Pra, pasqyrimi quhet izo...