Si te shkruajme formulat e oksideve

Si te shkruajme formulat e perberjeve inorganike

Si te shkruajme formulat e oksideve, acideve, bazave dhe kriperave Rregulla të përgjithshme Formula e oksideve shkruhet duke këmbyer valencat sipas rregullës kryqe. Formulat e një baze shkruhet ...