Shumefishat.  Shumefishat e përbashkët

Ushtrime – Veçimi i shkronjes ne formula

Në mësimin vecimi i shkronjes ne formula, mesuam se si të veçojmë një shkronje në një formule.   Ushtrimi 1 Veçoni shkronjat në formulat më poshtë. Nxirrni nga secila formula të tjer...

Veti te shumezimit

Në tabelën më poshtë janë dhënë disa veti të shumëzimit, të cilat janë ilustruara edhe me shembuj: Veti të shumëzimit Shembuj   Çdo numër i shumëzuar me 0 jep 0  5 ∙ 0 = 0 7 ∙ 0 ...

Shumefishat

Shumefishat e përbashkët  Me shumefishat kuptojmë shumëzimin e dy numrave dhe gjetjen e nje shumefishi të tyre. Në qoftë se do t’u kërkohet të gjeni një shumëfish të numrit 3, atë...